Cookie Haftungsausschluss

Diese Seite benutzt Cookies, um Ihre Benutzererfahrung zu verbessern und speziell auf Ihre Interessen zugeschnittene Inhalte zur Verfügung zu stellen. Detaillierte Informationen über die Verwendung von Cookies auf dieser Website sind in unserer Datenschutzrichtlinie zur Verfügung gestellt. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Cookie Disclaimer

This site uses cookies to improve your user experience and to provide content tailored to your interests. Detailed information about the use of cookies on this website is provided in our Privacy Policy. By using this website, you consent to the use of cookies.

Systémy řízení bezpečnosti

Systém řízení bezpečnosti AVASYS® slouží k nadřazenému ovládání a řízení nejrůznějších bezpečnostních subsystémů, jako například hlídacích poplašných zařízení, přístupových systémů, zařízení pro hlášení požáru, intercomových systémů, pagingových systémů, ozvučovacích a evakuačních systémů a řady dalších.

Jako videomanagement systém AVASYS® - Video poskytuje tento systém veškeré video funkce, včetně integrované videoanalýzy, a lze jej kdykoliv přestavět na plnohodnotný, zcela standardní systém řízení bezpečnosti.

Systém AVASYS® byl vyvinut za účelem vytvoření jednotné a jednoduché obsluhy z jednoho ovládacího stanoviště (GUI = Graphical User Interface) a k umožnění libovolných automatických akcí mezi integrovanými subsystémy.

Systém AVASYS® byl navržen a je dále vyvíjen pro použití ve velkých a největších zabezpečovacích zařízeních se středním až nejvyšším bezpečnostním rizikem. Cílem je přitom maximální dostupnost, bezpečnost a spolehlivost při zachování co největší flexibility a nejjednoduššího intuitivního ovládání.
Obrovské množství systémových funkcí a rozmanité možnosti parametrizace umožňují vytvářet zákaznická řešení šitá na míru.

  Systém AVASYS® je testován a schválen podle normy ÖNORM F3003. Díky tomu lze v Rakousku certifikovaná zařízení pro hlášení požáru prostřednictvím systému AVASYS® plně ovládat, a nejen zobrazovat jejich hlášení.
  Pro tento účel je k dispozici jednotný ovládací panel požárního alarmu. Požadované vzájemné blokování obsluhy požárního alarmu zohledňuje výjimky stanovené touto normou.

  Na rozdíl od mnoha systémů na trhu jsou velikost písma a barevné řešení u systému AVASYS® zvoleny tak, aby byla i u nejmenší doporučené velikosti obrazovky dodržena shoda s normou pro monitorová pracoviště.
  Tím je zajištěna bezpečná a bezúnavová práce. Systém AVASYS® odpovídá normě EN ISO 9241.

  Digitální systémy k ukládání videozáznamů

  Systém AVASYS® Video umožňuje spravovat, řídit a archivovat nejrůznější video zdroje a splňuje tak všechny požadavky na moderní videomanagement systém.
  Pomocí systému AVASYS® lze současně spravovat několik tisíc kamer. Díky zvolenému výkonnému hardwaru umí systém AVASYS® Video zpracovávat současně více operací (např. živé sledování jedné kamery / více kamer, vyhodnocování, export videa atd.) na různých ovládacích stanovištích bez omezení celkového systému.

  Video zdroje lze monitorovat s pomocí algoritmů pro detekci zakrytí, clonění, natočení atd.

  Videodisplej v systému AVASYS® umožňuje automatické napojení videí při poplachu, přehrávání definovaných sekvencí a manuální napojení kamer. Kromě toho videodisplej podporuje všechny funkce nutné k ovládání videa.

  Na základě rozdílných požadavků na ukládání videosekvencí lze kompletní dostupnou obrazovou paměť spravovat dynamicky a rozčlenit ji do různých organizačně odlišně ošetřených segmentů.
  Tyto segmenty mohou mít různé vlastnosti (manuální mazání; manuální/automatické mazání; kruhová paměť s automatickým přepisováním záznamů) a jsou volně přiřazovány různým úkolům (např. paměť poplachu, trvalý záznam atd.). Lze je individuálně chránit i z hlediska přístupu.

  Detekce událostí – monitorování bezpečnostně relevantní infrastruktury

  Požadavky na bezpečnostní personál se neustále zvyšují.
  Často zodpovídá za rozsáhlé areály s mnoha objekty, vícepodlažními budovami a trakty.
  Je nutné sledovat oplocení na hranici pozemků, stejně jako parkoviště, vstupní prostory a přísně střežené prostory.
  Jelikož však bezpečnostní služba nemůže být na všech místech současně, je běžná podpora pomocí videokamer.

  V některých případech je nutné sledovat obraz ze stovek kamer na bezpočtu obrazovek. Z důvodu nedostatku místa většinou nelze zobrazovat záznamy všech kamer na jednom vlastním monitoru a ani při přehrávání sekvencí nelze většinu kamer sledovat.

  Automatické rozpoznání pohybu na monitorovacích záznamech (Motion Detection) bývá v těchto případech často nedostatečné, jelikož detekuje pouze změnu obrazového obsahu, nedokáže však rozlišit například mezi člověkem a zvířetem.
  Dochází tak k častým planým poplachům, což zase zbytečně zatěžuje bezpečnostní personál. Inteligentní senzorika zajišťuje přehled a kontrolu a ulehčuje práci.

  Pro tuto oblast použití je ideální videoanalýza PKE (VBPS).
  Díky individuálně konfigurovatelným nastavením jsou pomocí sofistikovaných algoritmů detekovány předem stanovené objekty a – podle požadavku – buď hlášeny bezpečnostnímu řídicímu systému, nebo ignorovány.
  Díky jednotné integraci do dispečinku AVASYS® je zdroj poplachu ihned vizualizován na ovládacích stanovištích a spouštěcí sekvence je pro kontrolu automaticky zobrazena na poplachovém monitoru.

  Rozmanité možnosti použití videoanalýzy pokrývají jak oblast Security, tak i oblast Safety.
  V praxi se může jednat například o instalaci v plně automatizovaném vysokoregálovém skladu. Jelikož jsou zde všechny operace velmi rychle a efektivně zajišťovány roboty, není nutná přítomnost člověka (s výjimkou oprav a údržbářských prací). Naopak – nestřežený přístup do akčního prostoru robota je životu nebezpečný.
  Při detekci člověka v těchto prostorech je nutné okamžitě spustit nouzové vypnutí. Z důvodu neustálého pohybu strojů zde nelze pracovat s běžnými pohybovými čidly nebo detekcí pohybu na bázi videotechniky.

  Jelikož tyto algoritmy nejsou dimenzovány pouze na detekci pohybu, nýbrž i na detekci a identifikaci objektu, umí rozlišovat mezi člověkem a strojem a během vteřiny inicializovat odpovídající akci.

  Nahoru

  Digitální komunikační zařízení pro vězeňské prostory

  Digitální komunikační zařízení pro vězeňské prostory DHS-X je digitální systém pro inteligentní monitorování vězeňských prostor s modulárním a stupňovitě rozšířitelným hardwarovým a softwarovým konceptem pro použití ve věznicích.

  Systém DHS-X umožňuje hovorovou komunikaci mezi vězeňskými prostory a přidruženými úředními místnostmi, nahrávání hudebních programů, rozlišení normálních a prioritních stupňů, provádění hromadných a skupinových hlášení, různé poplachové, sabotážní a zobrazovací funkce, stejně jako speciální ovládání optimalizované pro potřeby věznic.

  Maximálně flexibilní kombinace nejnovějších technologií a síťové techniky umožňuje systém přizpůsobit téměř všem komunikačním požadavkům. Je možné napojení na nadřazený PKE Security Management System (AVASYS®), stejně jako na subsystémy, jako například hlídací poplašná zařízení, zařízení pro hlášení požáru, systémy řízení přístupu a mnoho dalších.

  Obsluha má k dispozici pohodlně ovladatelný systém rozčleněný podle jednoznačných hierarchií, který kdykoliv zobrazí jednoznačný stav příslušné oblasti kompetence.

  Každému pracovníkovi obsluhy systém nabízí možnosti a funkce, které smí a může v závislosti na svém úkolu obsluhovat.

  Jednotlivé hardwarové komponenty systému DHS-X, tzn. terminály pro vězeňské prostory, ovládací stanoviště, hovorny a centrální servery, jsou vzájemně propojeny pomocí síťové techniky. Díky tomu a na základě flexibilních a individuálních možností konfigurace je zaručeno maximálně nezávislé řešení architektury zařízení, a lze tedy s maximální přesností realizovat projektově, resp. zákaznicky specifické požadavky.

  Nahoru

  Systémy řízení přístupu

  AVASYS® vám nabízí modulové součásti pro modelaci vlastní bezpečnostní filozofie, z nichž si může zákazník ve spolupráci se společností PKE sestavit zákaznicky specifickou koncepci přístupu.
  Společnost PKE poskytne vaší firmě také odpovídající poradenství pro optimální využití všech funkcí systému AVASYS® v oblasti přístupu.

  AVASYS® access nabízí všechny funkce, které lze od moderního systému řízení přístupu očekávat. Systém AVASYS® od PKE přitom sází na plnou integraci všech přístupových funkcí do báze AVASYS®.
  AVASYS® access vyvíjí společnost PKE výhradně sama a systém funguje nezávisle na funkčních bázích třetích poskytovatelů. On-line systémy, off-line systémy a rádiové systémy jsou podporovány stejnou měrou.

  Client capability umožňuje provozovat systém tak, aby mělo několik skupin uživatelů (klientů, např. více firem ve společné nemovitosti) přístup pouze k příslušné používané části zařízení. Přesto se však jedná o jednotný komplexní systém.

  Speciální řešení umožňují používání části zařízení (např. společných hlavních vstupů) několika nebo všemi klienty. Datová struktura systému řízení přístupu PKE je koncipována tak, že možnosti definovat klientská práva lze přizpůsobit většině přání zákazníka.

  Nahoru

  Zařízení pro videomonitorování

  Společnost PKE nabízí možnost integrovat prostřednictvím jejího videomanagement systému (AVASYS® video) kamery od všech renomovaných výrobců (Axis, Bosch, Sony atd.) a řídit je přes standardizovaná rozhraní (např. ONVIF).

  Ve spojení s videoanalýzou pocházející z vlastního vývoje tak lze pokrýt a splnit i ty nejvyšší bezpečnostně technické požadavky na moderní zařízení pro videomonitorování.

  Nahoru

  Hlídací poplašná zařízení

  Společnost PKE je certifikovaný zhotovitel hlídacích poplašných zařízení a disponuje potřebným know-how pro zřizování zařízení splňujících nejpřísnější bezpečnostní předpisy (mj. informační bezpečnost pro zacházení s důvěrnými daty a informacemi).

  Naši perfektně vyškolení pracovníci jsou specializovaní na plánování, zřizování a údržbu poplašných zařízení a jsou v této oblasti průběžně dále vzděláváni.

  Společnost PKE umožňuje se svým systémem řízení bezpečnosti (AVASYS®) integrovat poplašná zařízení od všech renomovaných výrobců (ABI, Bosch, Siemens atd.) a řídit je přes hluboce integrovaná rozhraní. Lze tak pokrýt a splnit i ty nejvyšší bezpečnostně technické požadavky na moderní hlídací poplašná zařízení.

  Nahoru

  Zařízení pro hlášení požáru

  Společnost PKE je certifikovaný zhotovitel zařízení pro hlášení požáru a disponuje potřebným know-how pro zřizování zařízení splňujících nejpřísnější bezpečnostní předpisy. Naši perfektně vyškolení pracovníci jsou specializovaní na plánování, zřizování a údržbu těchto systémů a jsou v této oblasti průběžně dále vzděláváni.

  Společnost PKE umožňuje se svým systémem řízení bezpečnosti (AVASYS®) integrovat zařízení pro hlášení požáru od všech renomovaných výrobců (Bosch, Siemens, Schrack/Hekatron, Esser, Zettler atd.) a řídit je přes hluboce integrovaná rozhraní.

  V Rakousku navíc splňujeme normu F3003. Lze tak pokrýt a splnit i ty nejvyšší bezpečnostně technické požadavky na moderní zařízení pro hlášení požáru.

  Nahoru

  Ozvučovací a evakuační systémy

  Společnost PKE je certifikovaný zhotovitel ozvučovacích a evakuačních systémů podle EN 54-16, resp. EN60849 a disponuje potřebným know-how pro zřizování systémů splňujících nejpřísnější bezpečnostní předpisy.
  Naši perfektně vyškolení pracovníci jsou specializovaní na plánování, zřizování a údržbu těchto systémů a jsou v této oblasti průběžně dále vzděláváni.

  Společnost PKE umožňuje se svým systémem řízení bezpečnosti (AVASYS®) integrovat ozvučovací systémy od všech renomovaných výrobců a řídit je přes hluboce integrovaná rozhraní. Lze tak pokrýt a splnit i ty nejvyšší bezpečnostně technické požadavky na moderní zařízení pro hlášení požáru.

  Nahoru

  Logistické systémy

  Od roku 1999 vyvíjí naši specialisté, kteří mají zkušenosti v branži, softwarem podporovaná řešení pro vizualizaci výroby a procesů v oblasti logistiky. Celosvětově působící logistické firmy se v Evropě spoléhají na naše řešení pro vizualizaci, analýzu a dokumentaci dynamických procesů a jejich rozhraní mezi člověkem a strojem. Náš software automaticky zaznamenává všechny vaše toky zboží.

  Námi vyvinuté produkty nesou název „Visual Location Management Systems“ (VLMS). A to proto, že vizualizují, analyzují a dokumentují v reálném čase vaše logistické procesy. Dosahujeme toho integrací vypovídajících obrazových dat s procesními daty, stavovými daty a informacemi o poloze.

  Proto máte při vyhledávání zásilky vždy přímo k dispozici tu správnou informaci. Naše systémy vám po několika kliknutích zobrazí, kde a v jakém stavu se ten který balík nachází a co za dobu, kterou strávil ve skladu, absolvoval.

  Nahoru