Cookie Haftungsausschluss

Diese Seite benutzt Cookies, um Ihre Benutzererfahrung zu verbessern und speziell auf Ihre Interessen zugeschnittene Inhalte zur Verfügung zu stellen. Detaillierte Informationen über die Verwendung von Cookies auf dieser Website sind in unserer Datenschutzrichtlinie zur Verfügung gestellt. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Cookie Disclaimer

This site uses cookies to improve your user experience and to provide content tailored to your interests. Detailed information about the use of cookies on this website is provided in our Privacy Policy. By using this website, you consent to the use of cookies.

Business Communications

Pro zvýšení efektivity a zachování konkurenceschopnosti jsou firmy odkázány na nové způsoby komunikace a spolupráce se zaměstnanci.
Mobilita je dnes pevnou součástí efektivní komunikace, přesto musí tato komunikace odpovídat směrnicím compliance, být bezpečná, spolehlivá a jednoduchá.

PKE Business Communications nabízí široké spektrum moderních komunikačních řešení, od řešení Unified Communication a Collaboration přes systémy call centra, které umožňují přes Multimedia Routing komunikaci se zákazníky i prostřednictvím e-mailu a chatu, až po moderní a vysoce dostupné řešení pro dispečinky tísňového volání.

Nabízíme celou řadu oborových řešení se zvláštním zaměřením na co nejvyšší dostupnost a bezpečnost a vyvíjíme spolu s vámi komunikační řešení šité přesně na míru vašim potřebám, které vám poskytne potřebnou flexibilitu a rozšířitelnost pro dlouhodobé zajištění této investice.

Nahoru

Unified Communications

Řešení Unified Communications a Collaboration, krátce „UC&C“, označují sloučení různých komunikačních médií v rámci jednoho uživatelského rozhraní.
Vedle klasické řečové komunikace („telefonie“) jsou dnes běžnými komunikačními médii i e-mail a chat. Řešení UC všechna tato média sdružují na jedné platformě k zajištění větší přehlednosti pro uživatele a jednotného ovládání.

Část „Collaboration“ navíc umožňuje na základě různých médií komunikaci ve skupině, díky čemuž se geograficky rozdělené týmy mohou setkat v jedné „virtuální konferenční místnosti“.
Na podporu spolupráce „Collaboration“ jsou k dispozici typické nástroje jako např. virtuální whiteboard tabule, video a sdílení a společné zpracování dokumentů.

Nahoru

Dispečinky komunikace a tísňového volání

Zejména v dispečincích průmyslových podniků a záchranných složek je nutné disponentům na společné, přehledné ploše poskytnout množství komunikačních médií, jako je telefon, radiokomunikace, interkomunikační systém a rozhlas atd.

S produktem ACC zde společnost PKE nabízí vysoce dostupné, georedundantní řešení na bázi IP, které lze na přání plynule integrovat i do našeho systému GMS AVASYS®.

Nahoru

Hybridní a IP telekomunikační systémy

Dnes se sice stále více prosazují IP systémy, přesto jsou i nadále, zejména v prostředí vyžadujícím nejvyšší dostupnost, silně zastoupeny TDM systémy („tradiční“ analogové a digitální telefonní přístroje), neboť TDM nabízí komunikační kanál nezávislý na IP prostředí uživatele, který je neomezeně dostupný i při výpadku (poruše nebo údržbě) IP sítě.

Námi používané systémy nabízí libovolné možnosti kombinace TDM technologie s IP technologií.
Lze tak vybudovat jak komunikační systémy založené výhradně na TDM technologii, tak i čistě IP systémy a samozřejmě všechny možné kombinace těchto variant.

Nahoru

IP-Soft-Switches

U vysoce flexibilních modelů pracovišť a globálně operujících podniků nabývá IP technologie v oblasti komunikace na významu.

S našimi flexibilně koncipovanými systémy jsme schopni tyto požadavky plně pokrýt. V závislosti na použité platformě jsou možné i plně virtualizovatelné instalace, které mohou – bez dedikovaného hardwaru – běžet ve vašem výpočetním centru.

Nahoru

Systémy call centra

Call centra jako kompetentní kontaktní partneři pro vaše zákazníky jsou neodmyslitelnou součástí moderních, zákaznicky orientovaných podniků.

Abyste mohli vyhovět komunikačním zvyklostem svých zákazníků, kteří se stále více soustředí na nová média, umožňují naše řešení pro call centra i integraci nejrůznějších komunikačních médií a jdou tak cestou systémů UC&C.

Nahoru

Webové a videokonferenční systémy

Naše webové a videokonferenční systémy jsou výborným doplňkem k vašemu stávajícímu systému pro využití funkcí UC&C i ve stávajících tradičních komunikačních zařízeních nebo v zařízeních, která jsou již na bázi IP, aniž by bylo nutné přebudovat kompletní systém na systém UC&C.

Nahoru

Řešení DECT

Jelikož pokrytí GSM signálem bývá zejména v moderních budovách, v bezpečnostních a výrobních zónách, výpočetních centrech atd. často nedostatečné a na základě operativních a bezpečnostně technických požadavků je nutná v areálu nepřetržitá dostupnost personálu 7 dní v týdnu, 24 hodin denně, nabízí moderní řešení DECT na bázi IP spolehlivost a dostupnost, jakou sítě GSM nemohou nabídnout.

Vedle plné kontroly nad dostupností a funkcí jednotlivých vysílačů, stejně jako příp. časů vyhrazených pro údržbu, které nemá zákazník při užívání veřejných sítí GSM pod kontrolou, nabízí naše moderní řešení DECT i plně šifrovaný přenos řeči a podstatně širší možnosti zdokonalení než tradiční systémy DECT.

Nahoru

Řešení pro osobní tísňová volání / zabezpečení samostatných pracovišť

Vysoká dostupnost a bezpečnost našeho moderního řešení IP DECT umožňuje vytvářet řešení pro osobní tísňová volání a zabezpečení samostatných pracovišť.
Tato řešení odpovídají i přísným předpisům německé kontrolní instituce TÜV pro zařízení pro osobní tísňová volání a jsou odpovídajícím způsobem certifikována.

Nahoru

Telefonie pro vězně a pacienty

Jako oborové řešení pro věznice a nemocnice nabízíme řešení, která odpovídají zvýšeným bezpečnostním požadavkům a vedle specifických speciálních funkcí disponují i vhodnými koncovými zařízeními, která lze dodat například v provedení bezpečném proti vandalismu nebo rezistentním vůči dezinfekčním přípravkům.

Nahoru

Světelné signalizační systémy

Světelné signalizační systémy se používají zejména v oblasti zdravotní péče a ve věznicích. U těchto systémů je hlasový požadavek nebo poplach signalizován nejen akusticky, ale i vizuálně, zpravidla pomocí různobarevných žárovek na chodbách.

Společnost PKE zde nabízí různá řešení přizpůsobená daným potřebám zákazníka.

Nahoru