Cookie Haftungsausschluss

Diese Seite benutzt Cookies, um Ihre Benutzererfahrung zu verbessern und speziell auf Ihre Interessen zugeschnittene Inhalte zur Verfügung zu stellen. Detaillierte Informationen über die Verwendung von Cookies auf dieser Website sind in unserer Datenschutzrichtlinie zur Verfügung gestellt. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Cookie Disclaimer

This site uses cookies to improve your user experience and to provide content tailored to your interests. Detailed information about the use of cookies on this website is provided in our Privacy Policy. By using this website, you consent to the use of cookies.

PRÁVNÍ ODKAZY

OBECNĚ

Tyto webové stránky byly vytvořeny společností PKE Holding AG Vídeň (dále jen krátce „PKE“), která je zároveň spravuje. Jakékoliv spory v souvislosti s těmito Všeobecnými podmínkami podléhají rakouskému právu.

Obsah webových stránek je dovoleno stahovat nebo kopírovat. Platí to však pouze pro osobní, nikoliv pro komerční využití. Kopírování pro jiné účely není dovoleno a obsah nesmí být v žádném případě pozměňován.

AUTORSKÁ PRÁVA, PRÁVA K OCHRANNÝM ZNÁMKÁM ATD.

Internetová prezentace těchto webových stránek je chráněna autorským právem. Jejich obsah smí být využíván pouze v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami. Společnost PKE neposkytuje žádnou záruku, že možné využití těchto webových stránek neporušuje práva společnosti PKE nebo jiných osob. Obrázky, texty a jiný materiál na webových stránkách jsou buď vlastnictvím společnosti PKE, nebo jsou použity s výslovným souhlasem vlastníků práv. Každé neautorizované použití materiálu může mít za následek porušení autorských práv nebo jiných průmyslových práv.

OBSAH WEBOVÝCH STRÁNEK

Obsah těchto webových stránek představuje všeobecné informace pro zákazníky bez jakýchkoliv záruk či převzetí odpovědnosti. Společnost PKE si vyhrazuje právo obsah těchto webových stránek kdykoliv vyjmout, změnit nebo doplnit.

ODKAZY

Na různých místech těchto webových stránek mohou být tyto webové stránky odkazem propojeny s cizími domovskými stránkami, které sice souvisí s určitým obsahem našich webových stránek, nepodléhají však naší kontrole. Tyto odkazy tedy představují pouze servis pro uživatele našich webových stránek. Pokud naše webové stránky obsahují odkazy na jiné domovské stránky, neznamená to, že s obsahem těchto domovských stránek souhlasíme, popř. tento obsah potvrzujeme nebo doporučujeme. Společnost PKE ani její sesterské či dceřiné firmy nezodpovídají za obsah takovýchto externích domovských stránek a/nebo jakékoliv škody vzniklé v souvislosti s přístupem k obsahu a/nebo použitím obsahu takovýchto domovských stránek.

GENDEROVÉ UPOZORNĚNÍ

Obsah tohoto dokumentu oslovuje stejnou měrou ženy i muže. Výhradně pro lepší čtivost jsme upustili od současného používání mužských i ženských označení osob. Veškerá označení osob v tomto dokumentu je tak nutné chápat jako pohlavně neutrální.

DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ A BOJ PROTI KORUPCI 

Dodržování předpisů a boj proti korupci jsou pro naši společnost zásadní. Nekorektní chování škodí nejen dobrému jménu společnosti, ale i jejích zaměstnanců. Porušování předpisů v této oblasti může vést k vysokým finančním pokutám či dokonce trestu odnětí svobody. Společnost proto žádá své zaměstnance, zákazníky a dodavatele, aby jí nahlásili chování v rozporu s předpisy a aktivně se podíleli na dodržování předpisů a boji proti korupci.

Osoba odpovědná za dodržování předpisů a boj proti korupci

Michael Valenta
+43 50150 1171
compliance@pke.at

Datenschutz

Datenschutzbeauftragter

Michael Valenta
+43 50150 1171
datenschutz@pke.at​​​​​​​